Osallistumisehdot

1. Yleistä
Järjestäjä: Active Expo Oy
Paikka: Ruissalon tapahtumatelakka, Turku
Aika: 2.-4.9.2022
Tapahtumaan on vapaa pääsy yleisöllä.
2. Paikanvuokrat
Laituripaikat:
Paikanvuokra määräytyy veneen myyntihinnan mukaan.
Myyntihinta
alle 30 000eur                      > hinta 230eur
30 001-80 000eur                > hinta 350eur
yli 80 000-120 000eur        > hinta 400eur
yli 120 000eur                        > hinta 500 eur
Maapaikat:
Maa-alue omalle teltalle/stndille 33€ / m2
Sähköt maa-alueelle 70
Maksu on sama riippumatta siitä myydäänkö vene tapahtuman aikana.
Useamman veneen myyjille myönnetään 10% alennus kokonaishinnasta.
Venettä ei saa myydä korkeampaan hintaan kuin mitä on ilmoitettu.
Sähkön ja veden käyttö sisältyvät hintaan.
Paikanvuokriin lisätään alv. 24%
3. Näytteilleasettajat ja tuotteet
Näyttely on avoinna käytetyille ja uusille veneille. Veneitä voivat tuoda sekä yksityishenkilöt, että yritykset.Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen.
4. Näyttelytilan varaus
Näyttelytila varataan sähköpostilla tai puhelimitse. Järjestäjä laskuttaa näyttelypaikan kokonaisuudessaan. Samalla näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näyttelyn osallistumisehtoja.
Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta ilman järjestäjän kirjallista lupaa vuokrata tai edelleen luovuttaa osastoaan tai sen osaa. Näytteilleasettajalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa osallistumisensa 6.8.2021 mennessä. Tämän jälkeen maksua ei palauteta.
5. Näyttelyosaston sijoitus
Järjestäjä määrittelee veneiden lopullisen sijainnin. Järjestäjällä on oikeus mahdollisen tilanpuutteen johdosta rajata näytteilleasettajan näyttelyyn ilmoittamien veneiden määrää ja kokoa.
6. Paikanvuokran maksu
Paikanvuokra on maksettava kokonaisuudessaan ennen tapahtumaa. Maksettu paikanvuokra on näyttelyyn osallistumisen edellytyksenä.
7. Veneiden tuominen satamaan
Näytteilleasettaja vastaa itse veneensä kuljetuksesta ja kiinnityksestä osoitetulle paikalle.
Veneiden tuonnin satamaan saa aloittaa torstaina 1.9 klo 12.00
Veneiden tuomisesta ennen määräaikaa tai jättämisestä määräajan jälkeen on sovittava erikseen järjestäjän kanssa. Näyttelyn purkamisen saa aloittaa sunnuntaina 4.9 klo 17.00 jälkeen. Veneet on vietävä pois maanantaihin 5.9. klo 22.00 mennessä. Näytteilleasettaja on velvollinen korvaamaan kaiken kiinteille rakenteille, irtaimistolle, laitureille tai ympäristölle aiheuttamansa vahingon. Erilaisten rakenteiden kiinnittäminen laitureihin on turvallisuussyistä kielletty.
Lippujen, banderollien ja mainosmateriaalien tuominen laiturille on sallittua.
7.1 Maaosastot
Osastojen rakentamisen saa aloittaa torstaina 1.9 klo 18.00
Kaikkien osastojen tulee olla valmiina perjantaina 2.9. klo 13.30 mennessä.
Näyttelyn purkamisen saa aloittaa sunnuntaina 4.9 klo 17.00 jälkeen. Maaosastot on purettava maanantaihin 5.9. klo 18.00 mennessä.Näytteilleasettaja on velvollinen korvaamaan kaiken kiinteille rakenteille, irtaimistolle, laitureille tai ympäristölle aiheuttamansa vahingon Erilaisten rakenteiden kiinnittäminen laitureihin on turvallisuussyistä kielletty.
8. Tavaroiden kuljetus
Näytteilleasettaja toimittaa tavaransa näyttelypaikalle ja sieltä pois omalla kustannuksellaan. Järjestäjä ei vastaa tavaroiden vastaanottamisesta, purkamisesta tai säilytyksestä eikä vastaa näyttelyn jälkeen tavaroiden pois lähettämisestä.
9. Vakuutukset
Näytteilleasettajan on itse huolehdittava tarpeellisiksi katsomistaan vakuutuksista.
10. Veneiden koeajot
Koeajot näyttelyveneillä ovat näyttelyn aikana sallittuja.
11. Veneissä yöpyminen
Veneissä yöpyminen on sallittu.
12. Vartiointi
Paikalla ei ole erillistä vartiointia. Alue suljetaan näyttelyajan ulkopuolella.
13. Yleisiä määräyksiä
Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osallistumisehtoja sekä niiden täydennykseksi näyttelypaikalle esille pantuja tai muulla tavalla annettuja ohjeita. Siltä varalta, ettei Active Expo Oy voittamattomien esteiden vuoksi voisi järjestää näyttelyä edellä mainittuna aikana, se pidättää oikeuden näyttelyn peruuttamiseen tai ajankohdan siirtämiseen.

Yhteistyössä

 

Tilaa uutiskirjemme